ja_mageia

 

 

SObíci

Vedoucí soutěže:
Ria
Home Aktuality Celý tým Narozeninový ples 2018
Celý tým
Narozeninový ples 2018 PDF Tisk Email
Aktuality - Celý tým
Napsal uživatel Ria   
Úterý, 13 Únor 2018 18:41

Rok se s rokem sešel a jako každou středu, jako každý pátek, byl tu na konci ledna tradiční PV ples. Kde jinde než U Zábranských, kde nás již dobře znají a pravidelně se těší, až nás budou moct v tom nejlepším utnout :).

Shodou okolností padnul termín plesu na 2. kolo prezidentských voleb, a tak bylo hned o důvod víc zapíjet žal. Jenže punk's not dead, vy volové, a tak jsme se i přes vlažný rozjezd zvládli poradovat celkem s grácií. 

Začátek probíhal jako u separatistů, aneb můj pokus posadit se na chvíli k mužskému stolu byl ihned vetován. Poslušně jsem tedy odklusala zpět k holčičí sekci a připadala jsem si jako ve středověku. Večírek se však (díkybohu) pomalu rozjížděl, a tak se dostalo na první klasický bod programu - kvíz o hodnotné kalendáře s koťátky a štěňátky. Vítězkou kategorie PV se stala (ke své velké radosti) Lucc, z řad non-PV účastníků Lenka.

Legendární tombola byla jak jinak než skvělá, je třeba podotknout, že náš plesový výbor se každým rokem překonává. Kdo jiný by totiž zvládnout zařídit nejen houbičky, ale i výlet na Vysočinu. Já jako latentní blondýna vyhrávám dívčí set, který v sezoně určitě uplatním. Hlavní cenu si letos odnáší Timmýýýýý a my se těšíme na domácí máslo, čerstvě utřené!

Jako zlatý hřeb večera poté přichází na řadu (před)půlnoční překvapení plné světoznámých celebrit, jako ostatně každý rok. Letos jsme na plný sál nalákali Leoše Mareše, Miley Cyrus, Ivana Mládka, Aquu nebo Maxim Turbulenc. Každý interpret sklidil za své důkladně připravené vystoupení ovace a obdiv. Možná, že jsou i záznamy...

Poté jsou již všichni díky kvalitnímu programu (vůbec ne díky kvalitnímu alkoholu) dostatečně uvolněni, tudíž zábava jen proudí. Někteří zdatní jedinci se i přes zákaz panákování zvládnou zbavit přebytečných kousků ze svého šatníku či botníku, jiní nacvičují zvedačky, další přemýšlejí o životě a pokuřují před establishmentem… Ti největší nadšenci však paří na parketu, jejich nadšení však netrvá dlouho - před druhou hodinou ranní nás totiž již pakují a posílají o dům dál…

Příští rok se opět těšíme!


Komentářů
Přidat Nový Hledat
emp3z  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-04-29 23:19:41
www.emp3z.co.uk
emp3z  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-04-30 07:36:24
I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the
excellent works guys I've incorporated you guys to my blogroll. I think it will
improve the value of my site .

www.emp3z.co.uk
board games for adults  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-04-30 19:08:33
http://www.strategyboardgames.co.uk/play-terra-mys tica-video-guide/
game of thrones board game  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-04-30 20:53:39
I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the
superb works guys I've incorporated you guys to my blogroll. I think it will
improve the value of my website
.

http://www.strategyboardgames.co.uk/play-co
nflict-heroes-awakening-bear-video-guide/
top board games for adults  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-05-01 06:58:35
http://www.strategyboardgames.co.uk/play-war-ring- video-guide/
Dorthea Novitski  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-05-03 20:35:21
I truly appreciate this website. I truly believe this website needs a lot more
attention. Might youone day tell us more about this issue? This website really
sparked my curiosity.

http://beauolgau.tinyblogging.com
Hemp oil benefits  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-05-19 16:05:02
I seriously appreciate your work and I'll come back for your further blogs.
excellent job on this article! You really deserve a big kiss right now. I will
bookmark this blog. Your website looks just like my old
website.

http://cbdoil68887.pages10.com
Happy hour guide  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-05-23 00:20:58
I am kind of really impressed! I got to be honest and tell you that when I first
came to your website about a month ago I was just trying to find something
entertaining to look at but your website has been super helpful and insightful.
I really learned a lot here today.

http://bar-app81245.ampblogs.com
Earnest Darnley  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-05-29 07:52:26
Ways to Take Online Surveys And Get Paid Via Paypal --->>
http://bit.ly/EarnPaypalRewards1

http://bit.ly/ EarnPaypalRewards1
Houston marketing  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-06-13 03:06:50
Spot on with this posts. This information you are providing is amazing. {Got
drawn into your points for almost the last 30 minutes.|It's great to read a blog
that delivers such well researched points, especially whenmost blogs are
garbage.|Discovered you while on Facebook and I am happy we connected.|Your
points are really well made and thought up.|This writing style reminds me of my
boyfriend back in Iowa.|Thank you for sharing your information with us.|I almost
always enjoy new blogs but I wish you would create more content.|I used to be
really into this field back when I lived in Rhode Island.|I'm positive this
write up will touch all who see it.|Really looking forward to seeing more of
your articles. I just shared this on my page and 69 of my friends have already
read it.

http://boutiqueadvertising21965.blogocial.c om
jess grillo  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-06-17 18:28:01
I could not refrain from leaving a comment. You have brought to my attention
some very superb ideas. Your writing style reminds me of my bff. There simply
has to be some other solution then the choices you have presented here. Will
there be a part 2 at some point?

http://imdb.com/name/nm2720923/#transpor
tation_department/
CBD oil online  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-06-24 17:39:51
I will just tell you, good! Do you really think this new trend will continue for
years to come? A big thank you for your article! I seriously appreciate this
blog.

http://caidendtdmv.onesmablog.com
Beer App  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-06-30 23:34:07
You active on LinkedIn? I only read about midway in to your blog post and I will
read the rest of the blog post when I get to school. This website really made me
think about things. I'm really thankful for this! How do you believe current
events will change the industry in the coming
months?

http://best-bars-in-new-york17395.tinyb logging.com
All inclusive retreat  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-07-19 13:46:13
This awesome blog truly has all of the info anyone could need. I am hooked on
your post. Excellent insight you have got here. This is a highly descriptive and
well written article. Any additional recommendations you might share with
me?

http://family-vacation04670.blogocial.com
rx copay  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-07-21 12:44:12
I might not understand a whole lot on the subject matter but I will come back to
this website so I can learn all I can. If your write ups are always this
helpful, I'll be back soon. Ever since the time I first saw this site I have
applied your tricks and they've really enhanced my daily goals. Would you
recommend using this within a work place environment? This really is a brilliant
way to think about it.

https://bit.ly/2O4UydE
Grillo  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-08-02 13:14:57
I have been an expert in this field since about 1977. Cool writing and straight
to the point. Cool arguments. Your work is so epic that my ears starts bleeding
when I look at it. This will definitely be very useful for me when I get a
chance to create my own post. I've been following this website for a while now
and I really enjoy the changes you have made to this
blog.

https://bit.ly/2JIsr0b#jessegrillo
jessegrillo  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-08-03 07:49:11
It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area.
How often do you use your etsy jewelry and do you still love it? It's almost
like you read my thoughts! I really enjoyed reading this. This insight gave me
some really useful stuff. This is a very great suggestion, especially to those
new to the subject.

https://www.instapaper.com/p/6090864
android app  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-08-05 13:24:20
You appear to know a great deal about this topic. My mom used to tell me the
same sort of thing. Your stuff is like health food for my brain. I just had no
idea any of this was going on before coming to this website. I will bookmark
this blogs. After reading over some of the posts on your page, I really like
your style of writing.

http://artcross.com.ua/foto/what-you-s
hould-do-find-out-about-cordless-phone-reviews-201 1-youre-left-behind
public relations  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-08-16 01:05:46
You are clearly very knowledgeable about this subject. Helpful article, exactly
what I needed. I talked about these very points to my teacher the other day and
they could not offer a rebuttal. The information you are providing is cool. {I'm
really impressed, I have to say.|Might you have any more helpful hints?|I was
checking out a bean bag earlier but I still I really had no idea any of this was
going on before coming to this blog.

https://bit.ly/2KV7Nj9
Social Apps  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-08-16 17:12:48
I lived out in Mississippi so I understand what you are talking about here. {Do
you think your write ups being posted have really had any changes on the world?
I believe they probably could.|Neat points.|How often do you use your red wine
and do you still love it?|Your page is super useful to me.|I've recently been
looking at some marketing consultant blogs and I'm trying to figure out what one
to buy.|I like your blog but, I am dyslexic. Do you have you tube videos on the
subject?|Your post really made me think about things.|This great blog truly has
all of the info anyone could need.|I was shopping for a real estate the other
day but I still I'm experiencing some of these same problems as well. Well this
is weird... your page was already loaded when I turned on my phone. I really
enjoy the info you provide here.

http://stockmarketinvestingonlin95284.tin
yblogging.com
best wines  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-11-26 08:07:37
Excellent page you have got here. You are so beyond epic! I really wish you
would be my best friend. This is what I'm trying to
find.

http://tijaratonline.pk/author/bumperbull 93/
wine distributors  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-11-26 20:46:26
Awesome tips and very simple to understand. You might be able to survive an
apocalypse. You really resolved my problem. I was an expert in this field back
when I lived in Texas. A close buddy of mine recently shared with me this blog
and I find it to be an excellent resource for my
job.

http://www.x2145-productions.technology/in
dex.php?title=An_Honest_Review_Of_Petrus_Wine
wine insiders  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-11-27 16:50:09
Just what we were searching for. About how big is your team, hope you don't mind
me asking. How much of an effect, if any, will this new event have on the
current state of affairs we're going through today? I am going to name my son
after you. If you ever began a cult, I'd be the first to sign up. You might have
just saved me a ton of hassle just now.

https://bit.ly/2OV0dXD
wine insiders reviews  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-12-08 08:54:27
Right here is some really useful insights. I signed up on the mailing list
yesterday and I was wondering how often E mails are sent out. Thank you for this
marvelous write up! It is really unbelievable you do not have a larger
following. Some really great info here. You sure have a ton of knowledge on this
topic.

http://shamefool.com/index.php?qa=user&q a_1=optionspleen4
wine insiders  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-12-11 06:00:24
I'm going to highly recommend this website to everyone. Colors seem a lot
brighter when you are around. I really like the type of content. This writing
style reminds me of my teacher. Very nice article, exactly what I
needed.

http://biashara.co.ke/author/ruthbait9/
Marketing Consultant  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-12-17 23:16:12
You kind of remind me of my bestie. Your article has left me with the yearning
to learn even more on the topic. Thanks for sharing your information with us.
You are a very persuasive blog content creator. Their short, simple Youtube
videos have made them one of the most popular influencers
online.

https://comixology.com/The-Trip/comics- series/11182/
wine insiders review  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2018-12-20 10:28:45
These short, simple Youtube videos have turned her into one of the top
influencers online. I really do not know very much on the subject matter but
I'll come back to this blog so I can learn all I can. There are certainly a lot
of things to take into consideration. You're so beyond
awesome.

https://answers.yahoo.com/question/ind ex?qid=20070329122617AABPzZp
http://governmentjobsvacancies  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2018-12-21 19:26:08
"I’m not that much of a online reader to be honest but your sites
really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later
on. All the best"

http://governmentjobsvacancies.com
melatonina comprar  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2018-12-23 09:33:01
Very good article post.Really looking forward to read
more.

https://www.americavitaminas.com/categori a/melatonina-comprar
pre treinos importados melhore  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2018-12-23 20:38:26
Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again. Really
Cool.

https://www.pretreinosimportados.com/
betta electrical kingston tas  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2018-12-25 09:52:12
Thank you ever so for you post.Thanks Again.
Awesome.

https://thebizqube.com/betta-electrica l/
dyson v8 cordless vacuum  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-01-09 16:04:03
Really informative post.Thanks Again. Awesome.

http://dysonv8.us/
govt job alerts - gjv  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-01-10 08:43:30
HTtp://governmentjobsvacancies.com/

http://www.
governmentjobsvacancies.com/sarkari-naukri
Soul CBD  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-01-11 07:42:18
I'm really intrigued about how this will change things in the long term, it's
probably impossible to tell with all the current changes we see happening. You
kind of remind me of my uncle. If it is not very important to you then just do
not do it. I'm so happy I found your website. You might have just saved me a ton
of hassle just now. I will just tell you,
awesome!

https://mindfullyyounutrition.com/ever ything-need-know-cbd-oil/
www.employment-newspaper.com/p  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-01-18 15:06:31
Cool Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the
rest of the site is extremely good.

http://www.employment-newspaper.com/psu-j
obs-recruitment/
yoga retreat  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-01-19 11:42:11
I kind of find this funny for some odd reason. Thank you for posting these great
website. This blogs is cool! Thanks for this awesome write up. I can't believe
all I just learned. My reality has been changed forever because of this, thank
you.

http://www.trestoremolise.it/index.php?opt
ion=com_k2&view=itemlist&task=user&id=831825
NICOZEET  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-01-21 00:12:21
Very good blog post. Really Great.

https://www.tanmatra.in/product/slimzeet
-2/
App Game Android  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-01-26 16:24:37
"One other thing I would like to talk about is that in lieu of trying to
match all your online degree courses on days and nights that you conclude work
(because most people are tired when they go back home), try to obtain most of
your instructional classes on the week-ends and only a few courses in weekdays,
even if it means taking some time off your end of the week. This is really good
because on the saturdays and sundays, you will be a lot more rested and also
concentrated on school work. Thanks a lot for the different points I have
learned from your weblog."

https://vimeo.com/user94351622/abo ut
general contractor  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-05 12:02:02
"When some one searches for his essential thing, so he/she wishes to be
available that in detail, so that thing is maintained over
here."

http://www.abstractfonts.com/members /515860/
seo company near me  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-05 14:47:31
"Very good article.Really thank you!
Great."

https://www.artfire.com/ext/people/ stratediac9o
mystic ct real estate  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-05 21:47:33
"Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read
more."

https://disqus.com/by/regbro4adben
sofa removal  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-11 08:54:53
I really liked your blog article. Much
obliged.

http://www.furnitureexpertsjunkremoval .com/
towing service near me  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-12 19:08:11
Thanks so much for the blog.Much thanks again. Really
Cool.

https://goo.gl/maps/VZ6rA5fxNoF2
best vape for relaxing  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-13 00:40:59
"A big thank you for your article post.Thanks
Again."

https://www.mixcloud.com/iquidhe7al th/
harry-potter-music-box  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-13 08:44:42
Say, you got a nice blog article.

http://www.lumodecor.com/
Hudsonville car dealership  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-16 01:11:57
Hey, thanks for the article.Thanks Again. Awesome.

http://www.avcarsales.com/
tarot por teléfono  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-19 08:40:13
I loved your article.Thanks Again. Awesome.

https://www.tarot-telefonico.net/
ikea furniture assembly  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-20 08:47:39
Thank you for your article. Will read
on...

http://www.furnitureassemblyexperts.com/
Trendy Clothes for Women  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-20 22:39:57
Thanks again for the blog post. Great.

https://www.princessaicha.com/
comprare viagra  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-21 15:16:05
"hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your
article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be
that's you! Looking forward to see
you."

http://senzaricettaprescrizione.com
Situs judi terpercaya  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-22 08:54:54
Thanks again for the article post.Really thank you! Really
Great.

http://173.199.153.187/
Steel Equipments Manufacturer  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-25 17:42:33
"It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to
be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few
interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles
referring to this article. I want to read more things about
it!"

http://amicableequipments.com/
woodworking plans free  - NarozeninovГЅ ples 2018-PV Praha   |2019-02-26 11:18:08
"Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little
research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile
So let me rephrase that Thanks for
lunch!"

https://www.mightycause.com/user/w7 7kif
Low cost seo services india  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-03-11 09:01:28
Very good post. I certainly love this website. Keep writing! read more :
http://penzu.com/public/82cb99eb

https://penzu. com/public/fa6964fb
Govt jobs vacancies | Gjv  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-04-18 22:20:33
Great information. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon).
I've book-marked it for later!

http://www.governmentjobsvacancies.Com
카지노  - 카지노   |2019-06-13 14:02:09
I decided to make a reasonable judgment on the layout, product composition, and
opening date
http://xn--c79a63xo3ipzdbvek8k.zxc500.com -
정선카지노주소
http://xn--o80bq93a9kfu7e89 ft7a.zxc500.com -
다이사이사이트
http://xn--o80bz00bbzcu6f.z xc500.com -
바카라
http://xn--c79a67gvsposgbzc4f452azzi.zx c500.com -
정선카지노주소
http://xn--ok0b65d1w4aujecq m.zxc500.com -
슬롯머신사이트추천
http://xn--o80b27i18d qyn6njqmk.zxc500.com -
온라인블랙잭사이트
http://xn--oi2b7dt3lp siu5gpmk33l.zxc500.com -
카지노사이트검증
http://xn--oi2b30g3ueowi 6mjktg.zxc500.com -
슬롯머신주소
http://xn--o80bo9mu9kw3c8yh.zx c500.com -
온라인룰렛사이트
http://xn--o79a96g2xxk7b 81i.zxc500.com -
바카라추천
http://xn--oi2b1r16bjxqrhx3pitc.z xc500.com -
카지노게임
http://xn--oi2b30ghxt.zxc500.com -
온라인카지노사이트
http://xn--sh1b16g1ue qcu0ap24cfkljnn....
Shenna Bodensteiner  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-07-05 05:46:00
WONDERFUL Post.thanks for share..more wait ..
?

https://social.microsoft.com/Profile/Sanuk20M ovement
Aja Ardito  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-07-11 14:32:10
link:"https://www.youtube.com/watch?v=v1FwrTy wTPA"

https://you
tu.be/v1FwrTywTPA
personal injury  - Narozeninový ples 2018-PV Praha   |2019-08-22 02:01:51
Sure this is very open with a clear explanation of the issues. It was really
informative. http://gdjh.vxinyou.com/bbs/home.php?mod=space&uid
=2866389

https://ohioantennae2.webgarden.at/blo
g/updates-on-clear-cut-ny-injury
Přidat komentář
Jméno:
Email:
 
Název:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Sponzoři

Program mládeže podpořilo